Epekto ng modernisasyon sa wika

Vince Isidore Agbones I.

Epekto ng modernisasyon sa wika

Daytoy a salaysay ket nangabak iti maika-2 a puesto iti Gantimpalang Collantes, segun iti pakaammo ti Komision ti Nailian a Pagsasao. At ang wika ay nagsakatawang tao. Ket ti tao nagbalin a sao. Henesis ng Pagninilay-nilay Kailangan ng pagtatakda: Ang asersyon sa kahalagahan ng wika ay hindi lamang pagkilala sa realidad kundi pag-amin sa ontikong relasyon ng tao sa kanyang wika, isang relasyong magkatanikala, di kailan man magkahiwalay, di makapaghihiwalay: At ang wikang nagsakatawang tao ay pumagitna sa kasaysayang pantao.

At sa pagpapamagitan ng wika sa kasaysayang pantao ay nagsilbi ito—at patuloy na nagsisilbi—bilang saksi sa pagbubukadkad ng mga partikular na kasaysayan sa kani-kanilang kahulugan at katotohanan.

Dahil dito, mahalaga ang wika—mahalaga lahat ng mga wika—at ang kahalagahang iyan ng mga wika ay nakaugat sa pangyayari na ang mga wika ay bahagi ng buod at ubod ng identidad. Wala nang iba pang pinakamainama natagapamagitan sa kabila ng kanyang taglay na likas na kalabuan.

Epekto ng modernisasyon sa wika

Mahalaga ang wika, kung gayon, sapagkat, ito ang balay ng kaluluwa ng tao, ang balay ng pamayanan pangkultura. Ipagkakait ang balay ng kaluluwa sa tao, ang tao ay magpakalabuy-laboy, magiging bagamundo.

Pag-aaral ng Wikang Filipino Pinamunuan ng Pasuguan ng Pilipinas sa Dhaka

Ipagkakait ang balay ng pamayanan, ang buong pamayanan ay madidiskaril, mawawala, magwawala, mangangawala. Pero madaling sabihin ang mga ito; kayhirap hanapan ng puwang sa disorientadong buhay ng tao. Mas madaling mawala, magwala, mangawala. Mga Masalimuot sa Usapin sa Paglusaw sa Kahalagahan ng Wika Hindi ganito kalinaw ang relasyong ng wika sa tao, at ng tao sa wika.

Sa kasamaang palad, mangilan-ngilan lamang ng mga wika ang may pribilehiyo sa pagpapahalaga, pagpapaunlad, at pagpapayabong. Mangilan-ngilan ay may prestihiyo a sanhi ng posisyon sa intelektual, akademik, a kultural na buhay ng higit na malaking komunidad.

Ilan sa mga ito ang internasyunal na wika ng komersyo at diplomasya.

Ang paggamit ng Wika tungo sa pag-unlad ng Ekonomiya by 정호 이 on Prezi

Nangangailangan, kung gayon, ng ibayong pagsusuri sa mga pangyayari na nagdudulot ng paglusaw sa ganitong di matatawaran at mahigpit na ugnayan ng tao at ng kanyang wika.

May mga pangyayari mismo sa kasaysayan pantao na nagsilbing motor ng paglabo sa ating kabatiran sa mga wika—at paglusaw sa katotohanang di maaring talikdan ng tao ang kanyang wika. Ang ilan sa mga salik ng paglusaw na ito ay: Ang resulta ng mga salik na ito ay ang pagbabandila nga iilang lengguahe, ang pagdadakila sa mga makapangyarihang wika sapagkat instrumento ng mga ito ng imperio kakabit nila, at ang pagbibigay ng armada at puersang pandagat sa mga pambansang wika na, sa kasaysayan, ay naging sanhi rin sa pagsupil sa mga karapatang pantao—mga karapatang pangwika at pangkultura—na pinuprotektahan ng saligang batas ng maraming nasyon-estado at ng mga internasyunal na tratado at tipan.

Sa kasaysayan ng mga idea sa kanluran, punum-puno ang ganitong episodo: Ang episodo ng pagsupil sa rebolusyong pangsiensiya—at kung gayong, pangkosmolohia din sapagkat binalewala ang naunang balangkas ng kaalamang pangmundo—na sinimulan ni Copernicus at itinuloy ni Galileo—ay isang malinaw na halimbawa ng ganito: Ang isomorfismong pag-iisip na ganito—na tautolohikal din—ang nanaig sa mahabang panahon hanggang sa manaig ang ibang uri ng siyentismo at rasyunalismo sa labas ng hulmahang fideismo, ng hulmahan ng pananampalataya.

Masasabi na sa haba ng panahon ng ganitong mapagbansot at nambabansot na pagbabalangkas sa kaalamang pantao—umiral ang kakaibang paglaganap din ng wika ng imperio, na siya ring wika ng Simbahang Katoliko, ang wikang Latin.

Mapapansin na kakambal ng mga kaalamang pangkanluran at kapangyarihang taglay ng siyentismo at rasyunalismo atfideismo ng Simbahang Katoliko ang wikang nakapangyayari sapagkat makapangyarihan: Sa ganitong pagtataya, makikita na ang partikular na wika ay hindi isang neutral na instrumento ng pagbukadkad ng kasaysayan.

Bagkus, ito ay isang instrumentong binabaluktot at hinuhulma at pinapasunod ayon sa layon ng may poder—ayon sa mithiin ng may mga balaking mangdomina at managumapay laban sa iba. Walang wikang walang muwang kung gayon—at sa lahat ng panahon, ay taglay nito ang komplexidad at kumplikasyon ng kairalan, ng pag-iral, ng pagsasaysay, at ng kasaysayan.

May dugo at isinakripisyong buhay sa maraming wika lalo ng nga wika ng makapangyarihan.Layunin naming na mabigyang impormasyon ang mga kabataan sa kahalagahan ng ating wika at sa masamang epekto na naidudulot nang ating mga gawa sa ating wika.

e. Halaga Ang pananaliksik na ito ay nalalayon na mabigyang importansya ang ating wika.

Trolling Anonuevo

Maaaring makapulot ang ibang tao ng kaalaman sa pamamagitan ng aming . Magkakaroon ng sapat na kaalaman ang mga mambabasa lalo’t higit ang mga kabataan sa ngayon sa kung ano ang magiging epekto ng modernong wika sa kultura kung patuloy itong gagamitin.

Dahilan dito, inaasahan na ang adbokasiyang ito ay magsisilbing daan upang muling gamitin ng mga Pilipino ang pormal na wika ng bansa. Ang paggamit ng Wika tungo sa pag-unlad ng Ekonomiya Panimula Ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng mga mamamayan at nagbibigay tulong sa pag-unlad ng iba’t ibang aspeto sa isang bansa.

sa paggamit ng ating sariling wika sa mga transaksyon sa. Get started. Pricing Log in.

Epekto ng modernisasyon sa wika

Discover. THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON 1. Republika ng Pilipinas ICCT COLLEGES FOUNDATION, INC V.V. Soliven Avenue II, Cainta, Rizal WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON Ang Pananaliksik ay ipriniprisinta kay Mrs. Anita Boral Bilang Pagtupad sa isa sa mga Pangangailangan Ng Asignaturang Filipino2 (Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik) .

Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ang isang wika sa loob ng kapaligiran at karanasan ng mga nagsasalita nito. Ito ang nagbubunga ng sitwasyon at mga pangyayari na nagreresuta ng tinatawag na daverjens, ang dahilan kung bakit nagkaron ng iba’t ibang uri o varayti na tinuturing na mga dayalek ng wika at sa kalaunan naging mga magkaibang wika.

Ang Epekto ng Social Media sa mga Mag-aaral sa Unang Antas ng PNTC Colleges Pananaliksi k Wika ng Filipin o Sarv ey Mga Teorya Mga Epekto ng Social Media.

Ilang piling magaaral sa unang antas ng PNTC Colleges ang nilapitan ng mga mananaliksik at hiningian ng impormasyon batay sa nasabing paksa.4/4(47).

Epekto ng Teknolohiya sa Edukasyon, Pag-aaral at Pagkatuto by Edjoy Marie Rodelas on Prezi